Renhållning och snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning är en prioriterad fråga inom kommunen. Det är viktigt att vägar och gångytor är snöfria och halkbekämpade så att du som bor och vistas i Vingåker kan ta dig fram även på vintern. Ansvaret för snöröjningen är delat på flera olika aktörer, fastighetsägarens ansvar, kommunens ansvar och Trafikverkets ansvar.
Klicka här för mer information om vem som ansvarar över vad kring snöröjning.

Kommunen har tagit framföreskrifter som reglerar fastighetsägarens ansvar och dessa föreskrifter har antagits av Vingåkers kommunfullmäktige. Se Filarkiv nedan för att läsa föreskriften i sin helhet.
Det är inte ekonomiskt möjligt att snöröja hela kommunen samtidigt men målsättningen är att alla delar av kommunen ska snöröjas och halkbekämpas inom rimlig tid. Kommunen har inte gjort någon prioritering av gator som snöröjs utan det står varje entreprenör fritt att lägga upp sina rutter på det sätt som de finner mest lämpligt.

Kartor för snöröjning

Filarkiv

Beskrivning

Föreskrifter för renhållning av gångbanor

Vid frågor kring renhållning och snöröjning kan du kontakta en handläggare på teknisk service.

Teknisk service