Trafik och gator

På de kommunala vägarna ansvarar kommunen för asfaltering, kantskärning, reparationer av vägar, sandning, sopning, byte av väg- och trafikskyltar, transporter och vinterväghållning. Kommunen sköter även rastplatsen vid riksväg 52 samt skötseln på gång- och cykelbanan under järnvägen.

Vems ansvar är det?

Generellt sett kan man säga att kommunen sköter och driver de vägar som är kommunala. Ärenden kring väg och väghållning som inte är kommunala hänvisar vi till respektive väghållare.

Kartor väghållningsgränser

  • Blå markering på kartan betyder att det är kommunens ansvar att underhålla vägen.
  • Grön markering på kartan betyder att det är en enskild väg och att en privatperson är ansvarig för den.
  • Röd markering på kartan betyder att det är Trafikverkets väg. Kontaktuppgifter trafikverket@trafikverket.se

Bidrag enskilda vägar

Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett kommunalt årligt driftbidrag för enskilda vägar. Ett kommunalt driftbidrag kommer att betalas ut till de enskilda vägar som får statligt driftbidrag. Det kommunala bidraget uppgår till 10 % av det av staten utbetalade bidraget. För att få kommunalt bidrag behöver vägföreningen varje år ansöka om bidrag.

Ansökan för 2022 ska göras under perioden 1 november till 31 december 2022. Efter handläggning av ansökningar kommer beviljade bidrag att betalas ut i mars 2023.

Blankett för ansökan om bidrag för enskilda vägar

Kontakt

För frågor kring trafik och gator – kontakta växeln 0151-191 00