Upphävande tomtindelning del av kvarteret Eric Soop – Detaljplan – Plankarta och planbeskrivning