Ålsätter 1:29 med flera – Detaljplan – Plankarta och planbeskrivning