Gällande detaljplaner

Områden där det finns gällande detaljplaner i kommunen visas med grön markering i kartfönstret här nedan. Zooma och klicka på valfri plan så får du en ruta med planbeteckning, plannummer och länk till detaljplanen. Klicka på länken ”Mer information”, så erhålls hela detaljplanen (plankarta och planbeskrivning).

OBS! Det kan vara så att del av detaljplanen är upphävd/ersatt med en ny detaljplan. Det är de gröna begränsningslinjerna i kartfönstret nedan (syns inte i plankarta/planbeskrivning) som visar inom vilket område som detaljplanen ännu gäller.

Karta över detaljplaner

Zooma och klicka på valfritt område för mer information.