Naturvärdesinventering nvi detaljplan del av sävstaholm 20191206