Fördjupad kulturmiljöanalys detaljplan del av sävstaholm 20200511