Markteknisk undersökningsrapport mur detaljplan del av sävstaholm 20200515