Inventering kungsfiskare detaljplan del av sävstaholm 20201127