Utredning – Markteknisk undersökningsrapport – Detaljplan Gropptorp-Marmorbyn