Samrådshandling – Behovsbedömning – Detaljplan Gropptorp-Marmorbyn