Vattentjänstplan

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen beskriver Vingåkers kommuns långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och vilka åtgärder som behöver vidtas för de allmänna vatten och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning även vid skyfall. Kommunen ansvarar för vattentjänsterna i de områden där risk för människors hälsa och miljö förekommer.

Vi vill veta vad du tycker!

Vattentjänstplanen är på samråd från 6 mars fram till 17 april 2024 och du har möjlighet att lämna synpunkter eller ställa dina frågor skriftligen per e-post till samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Eller via brev till

Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Synpunkter ska inkomma senast 17 april 2024.