Park, mark och torgplatser

Förfrågan om torgplats

Skicka förfrågan om torgplats till lokalbokning@vingaker.se

Park

Kommunens verksamhet i offentliga ytor är bland annat klippning av gräs, slaghackning, skötsel av rabatter, buskar och träd i parker och på skolgårdar, ogräsbekämpning på hårda ytor, städning, tömning av papperskorgar och hundlatriner, besiktning och skötsel av lekplatser, badplatser, lövupptagning och klottersaneringar.

Kommunal mark

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen.
Föreskrifter för ingrepp i kommunens mark
Taxa för ingrepp i kommunens mark
Ansökan om grävtillstånd i kommunal platsmark

Torgplatser

Vingåkers kommun har två stycken torgplatser, en på Storgatan 16 och en i Tennisparken.

Torghandelsplatserna på Storgatan 16 upplåtes som fasta eller tillfälliga torghandelsplatser. Torgytan på Tennisparken upplåtes enbart som tillfälliga torghandelsplatser. Platserna vid  Storgatan 16 finns det tillgång till el, både 3fas och 220v. Vid tennisparken finns det tillgång till 220 v. Du bokar platserna genom att skicka mejl till: lokalbokning@vingaker.se eller ringa receptionen på 0151-191 50 (öppettider: 08:00-15:00, lunchstängt 12:00-13:00) och ber om att få boka en torghandelsplats.

Taxor och avgifter
Föreskrifter torgplatser

Torgplats Storgatan 16
Torgplats Tennisparken