Trafik och samhällsplanering

Här hittar du information om trafik och infrastruktur.

  • Om ditt ärende gäller vatten, avlopp eller sophämtning, kontakta Sörmland Vatten på 0150-800 100.
  • Om ditt ärende gäller hushållsel, kontakta Tekniska verken på 0771-25 26 27.
  • Om ditt ärende gäller gatubelysning, kontakta Vattenfall på 020-82 00 00

 

Infrastrukturplanering

Genom Regionförbundet Sörmland arbetar Vingåkers kommun för att i samverkan med övriga kommuner och län i Stockholm-Mälarregionen nå målen för en effektiv sammanhållen region med infrastruktur som ger resenärer och transportörer möjlighet till ett långsiktigt hållbart resande/transporterande. Den 10 juni, 2010 antog regionstyrelsen länstransportplanen för 2010-2021 för Södermanlands län.