Mobiltäckning i Vingåkers kommun

Mobiltäckning i Vingåker

Även om fiber är den viktigaste infrastrukturen för att skapa god tillgång till höghastighetsbredband är det också viktigt att mobiltäckningen lever upp till de allt högre krav vi ställer på mobilitet. Vi förväntar oss i dag att kunna vara uppkopplade med god täckning även när vi rör oss utanför hemmet och arbetsplatsen. Även ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att det finns god täckning där vi befinner oss om olyckor händer.

Nedmonteringen av ADSL-stationer och kopparnätet påverkar även behovet av bra täckning då mobila lösningar är enda alternativet för allt fler.

För att Vingåkers kommun ska kunna sätta tydliga mål även för mobila täckningen i kommunen behöver vi få en bild av nuläget.

Vingåkers kommun har genomfört en första mätning av mobiltäckningen i kommunen med hjälp av sopbilarna. De har under sina rutter haft med sig en särskild mätutrustning och på så vis har vi fått en täckningskarta över de områden som sopbilarna rör sig.
Vid årsskiftet 2016/2017 ombads Vingåkersborna att tipsa om var kommunen bör mäta upp mobiltäckningen utöver de områden som kartlades av sopbilarna. Dessa områden ska mätas under våren 2017.

Vi har även samlat in tips på adresser för mätning av inomhustäckningen hos privatpersoner och företag, vilken även den ska mätas under våren 2017. Samtidigt kommer inomhusmätningar att genomföras i kommunens samtliga verksamheter.

Syfte med mätningarna

  1. Kommunen kan få konkreta faktaunderlag till sitt beslutsunderlag vid eventuell upphandling av tjänster som utförs över de mobila näten som kommunikation och trygghetslarm.
  2. Kommunens verksamheter kan veta i förväg om vissa kommunala invånare som kräver mobiltäckning för att sin tjänst kommer fungera t.ex. jourpersonal, hemtjänsten, trygghetslarm.
  3. Kommunens invånare har möjligheten att jämföra operatörernas faktiska mobiltäckning.