Miljöavgifter

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljö- och livsmedelskontroll bedrivs av miljökontoret. Vår verksamhet är till stor del finansierad av tillsynsavgifter.

Kommunfullmäktige i Vingåker antog under 2015 reviderade versioner av samhällsbyggnadsnämndens taxor.

Har du frågor gällande taxorna kan du kontakta någon av handläggarna på miljökontoret eller läsa mer i SKL:s skrift ”Vad betalar jag för?”

Filarkiv