Miljöavgifter

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljö- och livsmedelskontroll bedrivs av miljökontoret. Vår verksamhet är till stor del finansierad av tillsynsavgifter.

Kommunfullmäktige i Vingåker antog under 2015 reviderade versioner av samhällsbyggnadsnämndens taxor.
Från och med 1 januari 2016 är timavgiften för miljökontorets verksamhet 995 kronor.

Har du frågor gällande taxorna kan du kontakta någon av handläggarna på miljökontoret eller läsa mer i SKL:s skrift ”Vad betalar jag för?”

Miljöinspektörerna

Namn
Samhällsbyggnadsenheten

Telefon
0151-191 00 (växeln)

E-post
miljo@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10 A
643 80 Vingåker