Vilda djur och djurhållning

Länsstyrelsen

Från och med den 1 januari 2009 är det länsstyrelsen i Nyköping som tar över den offentliga tillsynen över djur från kommunerna. Om du har frågor eller klagomål som rör skötsel och hållande av alla typer av djur i djurstallar, hagar och betesmarker, djurtransporter eller zoobutiker ska du alltid kontakta länsstyrelsen.

Tillstånd för olika typer av djurhållning, till exempel kennelverksamhet och hund- och kattpensionat ska också sökas hos länsstyrelsen. Kontakt med länsstyrelsen ska alltid tas när det gäller om- och tillbyggnad av stallar och andra djurutrymmen så att man är säker på att byggnaden blir godkänd när det är dags för tillsynsbesök.

Kommunen

Övriga problem som till exempel skällande hundar, allergi- och luktproblem ska däremot även i fortsättningen hanteras av kommunen.

Skyddsjakt

Vilda djur

Viltolycka

Skadedjur

Störande djur - Fåglar

Störande djur - Hund