Tvätta bilen

Var tvättar du bilen?
När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageinfarten rinner det förorenade vattnet ner i en dagvattenbrunn. Ibland går dagvattnet till ett reningsverk men oftast går det direkt ut till närmaste vattendrag. Skulle det förorenade vattnet komma till ett reningsverk kan det störa reningsprocessen. Det är därför viktigt att du tvättar din bil på en biltvätt! Biltvättar är utrustade så att det förorenade vattnet renas på rätt sätt innan det kommer till ett reningsverk.

Använd miljöanpassade rengöringsmedel!
När du tvättar din bil bör du använda miljömärkta rengöringsmedel och avfettningsmedel. Biltvättmedel som inte är miljömärkta kan innehålla ämnen som skadar både människor och miljön. Tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.  Tänk även på att avfettningsmedel endast ska användas fläckvis för borttagning av särskilt svårborttagen smuts som exempelvis asfaltsfläckar. Biltvättmedel är bättre på att klara av övrig smuts på bilen.

Titta på Sörmland Vatten och Avfall AB’s film om biltvättning!

 

Håller du på med miljöfarlig verksamhet när du tvättar bilen?
Ja, enligt miljöbalken (1998:808) är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Avloppsvatten är ”spillvatten eller annan flytande orenlighet”. När du tvättar bilen med vatten och rengöringsmedel (bilschampo/avfettningsmedel) får du ett avloppsvatten och då gäller följande: ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Hitta till närmaste biltvätt i Vingåkers kommun