Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Vingåkers kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Till invasiva arter räknas bland annat

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art:

  1. Bekämpa den på egen hand (om den finns på din mark eller i din trädgård), se Naturvårdsverkets webbplats och  Naturvårdsverkets metodkatalog för hur du går tillväga.
  2. rapportera in fyndet via invasivaarter.nu.

Det är till stor hjälp att du bekämpar på egen hand om du upptäcker en invasiv växt på din egen mark, eller rapporterar din observation om växten finns på någon annans mark. Din rapportering kan bidra till att stoppa spridningen innan växten har hunnit orsaka någon skada.

Tips vid bekämpning

  1. Klipp ned, slå eller dra upp växterna med rötterna. Se gärna till så att ingen jord följer med eftersom jord inte går att bränna.
  2. Lägg det i en plastpåse och släng i vanliga soptunnan (hushållsavfall, inte i matavfallet). Har du större mängder kan du använda stora sopsäckar (som du knyter ihop ordentligt) och slänger som brännbart på Viks återvinningscentral.
  3. Släng aldrig växtavfall i naturen!

Landskapsarkitekt

Namn
Laura Bende

Telefon
0151-191 71

E-post
laura.bende@vingaker.se

Teknisk service