Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Vingåkers kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Till invasiva arter räknas bland annat

 • Blomsterlupin
 • Gul skunkkalla
 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide
 • Vresros

Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art:

 1. Bekämpa den på egen hand (om den finns på din mark eller i din trädgård), se Naturvårdsverkets webbplats och  Naturvårdsverkets metodkatalog för hur du går tillväga.
 2. rapportera in fyndet via invasivaarter.nu.

Det är till stor hjälp att du bekämpar på egen hand om du upptäcker en invasiv växt på din egen mark, eller rapporterar din observation om växten finns på någon annans mark. Din rapportering kan bidra till att stoppa spridningen innan växten har hunnit orsaka någon skada.

Så här slänger du en invasiv växt

 • Packa alltid växtdelarna i dubbla tätt förslutna säckar.
 • Åk till en bemannad återvinningscentral. I Vingåker hänvisas du till Viks återvinningscentral.
 • Kontakta personalen på plats och säg att du ska slänga en invasiv växt. Personalen visar dig i vilken container du ska slänga dina säckar i.
 • Släng aldrig invasiva växter i komposten eller bland trädgårdsavfall.
 • Transportera aldrig avfallet öppet (exempelvis i ett öppet släp).
 • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen.

Landskapsarkitekt

Teknisk service