Engångsartiklar

Från och med 1 januari 2024 träder den nya förordningen om engångsprodukter i kraft i Sverige.

Engångsprodukter har varierande påverkan på miljön; de förbrukar värdefulla resurser och hamnar ofta som skräp på mark och hav. Genom att använda återanvändbara alternativ kan vi avsevärt minska vår resursanvändning och samtidigt bidra till att reducera nedskräpningen.

För företag och serveringar

Från och med 1 januari 2024 krävs att serveringsställen erbjuder snabbmat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor, och dessutom informerar sina kunder om plastens negativa miljöpåverkan, som fastställs i förordningen om engångsprodukter.

Målet med förordningen är att reducera engångsprodukters påverkan på miljön, inklusive både nedskräpning och resursförbrukning.

Förordningen innehåller även ett krav på information:

  • Vid försäljningsstället måste konsumenterna informeras om möjligheten att välja återanvändbara muggar eller matlådor.
  • Till serveringsställen ska det erbjudas möjlighet att få drycken serverad i en återanvändbar mugg och att erbjuda en möjlighet att få snabbmaten serverad i en återanvändbar matlåda.
  • Konsumenterna ska informeras om miljökonsekvenserna av att använda engångsmuggar och engångsmatlådor samt de fördelar som kommer med minskad användning av sådana produkter.

Denna information ska vara tydligt synlig vid försäljningsstället och lättillgänglig för konsumenterna.

Undantag

Undantagen gäller för de som erbjuder engångsmuggar eller matlådor som helt består av papper eller kartong och inte har kemiskt modifierats för att försena nedbrytningen.

Personer eller företag som erbjuder färre än 150 sådana engångsprodukter per dag omfattas inte av kraven. Antalet ska räknas som ett genomsnitt över kalenderåret. De som inte omfattas av kraven måste dock ha rutiner på plats för att säkerställa att de inte erbjuder fler än 150 (från och med 2026, färre än 75) engångsmuggar eller matlådor per dag i genomsnitt.

Kom ihåg att det även från 1 januari 2024 är förbjudet att sälja engångsmuggar på den svenska marknaden om de innehåller mer än 15 % plast. Förbudet riktar sig mot de som tillhandahåller sådana engångsmuggar.