Värmepump

Värmepumpsanläggning

För att installera värmepump som hämtar värme från berg (bergvärme), jord, grundvatten eller ytvatten krävs det en anmälan till kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Värmepumpsanläggningen ska installeras och drivas på rätt sätt så att miljön inte skadas.

På denna sida kan du läsa mer om vilka uppgifter som ska finnas med i anmälan för en värmepump och saker som kan vara bra att tänka på innan installation.

Om du är osäker på vilken värme- och energilösning som passar dig och ditt hushåll så erbjuder Vingåkers kommun kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Läs mer här (lägg in länk).

Anmälan

En anmälan om värmepumpsanläggning ska innehålla uppgifter och ritningar som gör det möjligt för miljökontoret att bedöma verksamhetens omfattning och potentiella miljöeffekter. Först efter det kan ett beslut skickas och installationsarbetet påbörjas.

Under Mina sidor hittar du blanketten ”Anmälan om installation av värmepump”. Tillsammans med den ifyllda blanketten ska du skicka en karta som visar fastigheten med byggnader, vatten-, avlopps, el- och teleledningar samt borrhålets alternativt kollektorslingans läge. Även vattenbrunn (den egna och grannars) och avloppsanläggning ska ritas in.

Vill du ha hjälp att ta fram en lämplig karta, kontakta miljöinspektörerna.

Notera även:

Tillstånd: Om din fastighet ligger inom ett känsligt område, exempelvis vattenskyddsområde, räcker det inte med anmälan utan då krävs det tillstånd.
Ingen anmälan: För värmepump som hämtar värme från luft krävs ingen anmälan däremot kan det vara bra att fundera över placeringen. Dels så att den inte stör grannen, dels så att buller inte uppstår inomhus på grund av vibrationer från väggen.

Miljösanktionsavgift

Det är förbjudet att inrätta en värmepumpsanläggning utan att ha anmält den till kommunen. Om installationsarbetet har påbörjats utan att en anmälan har gjorts till samhällsbyggnadsnämnden kan det innebära att du får betala en miljösanktionsavgift.

Att tänka på när du ska borra energibrunn

Dokument

Beskrivning

Information från Sveriges geologiska undersökningar.

Energi- och klimatrådgivning

Vingåkers kommun erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer. Till rådgivningen är du välkommen att höra av dig med såväl stora som små frågor som rör energi och klimat.

Du kan bland annat få rådgivning kring

  • Hur du kan sänka din elförbrukning
  • Val av elleverantör
  • Uppvärmningsalternativ
  • Energianvändning och dess klimatpåverkan
  • Olika typer av bidrag
  • Transporter

Energi- och klimatrådgivaren kan informera om vilka olika alternativ som finns och för- och nackdelar med respektive alternativ, men inte ge detaljerade rekommendationer om till exempel fabrikat eller installatörer.

E-tjänster och blanketter

Anmälan om installation av värmepump samt grannyttrande om installation av värmepump – E-tjänster & blanketter

Energi- och klimatrådgivning