Energi och uppvärmning

Har du frågor om energi eller klimat?

Vingåkers kommun erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer. Till rådgivningen är du välkommen att höra av dig med såväl stora som små frågor som rör energi och klimat.

Du kan bland annat få rådgivning kring

  • Hur du kan sänka din elförbrukning
  • Val av elleverantör
  • Uppvärmningsalternativ
  • Energianvändning och dess klimatpåverkan
  • Olika typer av bidrag
  • Transporter

Energi- och klimatrådgivaren kan informera om vilka olika alternativ som finns och för- och nackdelar med respektive alternativ, men inte ge detaljerade rekommendationer om till exempel fabrikat eller installatörer.

Installera värmepump

Funderar du på att installera en värmepump som tar värme ur mark, grundvatten eller ytvatten ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Mer information om värmepump

 

Gemensam energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning