Energi och uppvärmning

Har du frågor om energi eller klimat?

Välkommen till Vingåkers kommuns energi- och klimatrådgivning. Här kan du få hjälp med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.

Kostnadsfri rådgivning
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med medel från Energimyndigheten. För privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och föreningar är det en helt kostnadsfri tjänst.

Vad kan jag få hjälp med?
Exempel är:

  • Minskad energianvändning hemma
  • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
  • Solenergi
  • Energieffektivisering när du renoverar eller bygger nytt
  • Belysning
  • Aktuella bidrag och stöd att söka på energiområdet
  • Installation av laddplatser för elbilar

Ta kontakt
Du kan kontakta energi- och klimatrådgivningen över telefon eller mejl. Det går också att boka ett platsbesök till ditt hem eller din verksamhet. Energi- och klimatrådgivningen i Vingåkers kommun utförs av Energikontoret i Mälardalen.

 

Installera värmepump

Funderar du på att installera en värmepump som tar värme ur mark, grundvatten eller ytvatten ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Mer information om värmepump

Medelstora förbränningsanläggningar

Vingåkers kommun är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar enligt Miljöbalken. Det innebär att vi som myndighet ska registrera och offentliggöra uppgifter om anläggningar, enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Innan medelstora förbränningsanläggningar med effekt på mer än 1 MW eller högre tas i drift, ska de anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningarna får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

E-tjänst registrering av medelstor förbränningsanläggning

Energi- och klimatrådgivning