Avfall och återvinning

Vingåkers kommun ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall genom det kommungemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB som ägs av Vingåkers, Katrineholms och Flens kommuner. På den gemensamma hemsidan www.sormlandvatten.se hittar du information om kommunens vatten- och avfallshantering, som till exempel taxor, slamtömning, latrinhämtning, vattenverk med mera.

För insamlingen av förpackningar som glas, tidningar, kartong, plast och plåt är det materialbolagen och deras entreprenörer som har ansvaret för att det hämtas och sköts. I Vingåkers kommun finns åtta återvinningsstationer för insamling av förpackningar.

Återvinningscentral

Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning. Det som återvinns används till nya produkter och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar. På återvinningscentralen kan hushållen kostnadsfritt lämna sorterat återvinningsbart avfall. Personalen på återvinningscentralen hjälper gärna till och informerar om hur avfallet ska sorteras för att kunna återvinnas på bästa sätt.

Avfallsanläggningen i Vik är belägen norr om Vingåker. Från rondellen vid riksväg 52, kör mot Österåker ca 4 km. Mer information om öppettider med mera hittar du på www.sormlandvatten.se

Återvinningsstationer

I Vingåkers kommun finns 10 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar. De drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Vingåker

  • Lastbilscentralen (LBC), Idrottsvägen
  • Hackstavägen 17
  • Parkeringen under järnvägsbron i centrum, Storgatan/Järnvägsgatan mitt emot Sultans Konditori.
  • Parkeringen utanför ICA Cityhallen (endast återvinning av glas)
  • Viks återvinningscentral

Baggetorp – Kilstavägen, nära trafikljusen
Högsjö – Parkeringen utanför Coop Konsum, Hästhagsvägen 2
Läppe – Parkeringen utanför gamla entren till Läppe camping, Rörviksvägen
Marmorbyn – Folke Angers Väg/Ekebergsvägen
Österåker – Gamla brandstationen, Lindberga

Du kan se när stationerna töms genom att klicka här.
Skriv in Vingåker och klicka på den station du vill ha mer information om.

Nedskräpade återvinningsstationer

Klagomål på städning och tömning vid återvinningsstationer ska göras direkt till Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI AB. Det är inte kommunens ansvar att städa vid stationerna eller att tömma dessa behållare.
Gå gärna in på FTI:s hemsida där du finner ett formulär för klagomål.
Klicka på denna länk för att komma till FTI:s hemsida
Det går också bra att ringa till deras servicetelefon på 0200-88 03 11.

Återvinningsguide

Klicka här för att öppna l tekniska verkens sida för återvinning- och källsorteringsguide i ett nytt fönster.

Elavfall –  lämna in hos de som säljer elprodukter

Du som kund har möjlighet att lämna din trasiga elektronik i butiker som säljer elprodukter. Oftast behöver du köpa en liknande vara som den du lämnar in och ansvaret för att ta emot elektronik skiljer sig en del beroende på butikens storlek. Du kan läsa mer om vad som gäller kring inlämning av elavfall på sormlandvatten.se