Avfall och återvinning

Vingåkers kommun ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall genom det kommungemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall som ägs av Vingåkers, Katrineholms och Flens kommuner. På den gemensamma hemsidan sormlandvatten.se hittar du information om kommunens vatten- och avfallshantering, som till exempel taxor, slamtömning, latrinhämtning, vattenverk med mera.

För insamlingen av förpackningar som glas, tidningar, kartong, plast och plåt är det materialbolagen och deras entreprenörer som har ansvaret för att det hämtas och sköts. I Vingåkers kommun finns tio återvinningsstationer för insamling av förpackningar.

Återvinningscentral

Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning. Det som återvinns används till nya produkter och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar. På återvinningscentralen kan hushållen kostnadsfritt lämna sorterat återvinningsbart avfall. Personalen på återvinningscentralen hjälper gärna till och informerar om hur avfallet ska sorteras för att kunna återvinnas på bästa sätt.

Avfallsanläggningen i Vik är belägen norr om Vingåker. Från rondellen vid riksväg 52, kör mot Österåker ca 4 km. Mer information om öppettider med mera hittar du på sormlandvatten.se

Återvinningsstationer

I Vingåkers kommun finns 10 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar. Sörmland Vatten ansvarar för insamlingen vid återvinningsstationerna.

Vingåker

  • Lastbilscentralen (LBC), Idrottsvägen
  • Hackstavägen 17
  • Parkeringen under järnvägsbron i centrum, Storgatan/Järnvägsgatan mitt emot Sultans Konditori.
  • Parkeringen utanför ICA Cityhallen (endast återvinning av glas)
  • Viks återvinningscentral

Baggetorp – Kilstavägen, nära trafikljusen
Högsjö – Parkeringen utanför Coop Konsum, Hästhagsvägen 2
Läppe – Parkeringen utanför gamla entren till Läppe camping, Rörviksvägen
Marmorbyn – Folke Angers Väg/Ekebergsvägen
Österåker – Gamla brandstationen, Lindberga

Nedskräpade återvinningsstationer

Klagomål på städning och tömning vid återvinningsstationer görs via sopor.nu Du kan även vid återvinningsstationen skanna en QR-kod och göra felanmälan direkt på plats.

Sorteringsguide

Sorteringsguide – sopor.nu

Elavfall –  lämna in hos de som säljer elprodukter

Du som kund har möjlighet att lämna din trasiga elektronik i butiker som säljer elprodukter. Oftast behöver du köpa en liknande vara som den du lämnar in och ansvaret för att ta emot elektronik skiljer sig en del beroende på butikens storlek. Du kan läsa mer om vad som gäller kring inlämning av elavfall på sormlandvatten.se