Livsmedel

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att följa livsmedelslagstiftningen. Det innebär att du bär ansvar över att produkterna du säljer ska vara säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

För att skydda människors hälsa och säkra god hantering av livsmedel bedriver kommunens inspektörer tillsyn och kontrollerar livsmedelsverksamheter regelbundet.

Alla livsmedelsverksamheter i Vingåker måste vara registrerade hos samhällsbyggnadsnämnden. Registreringen ska göras innan verksamheten börjar bedrivas. Om den tillkommer vid ett senare skede kan en sanktionsavgift tillkomma.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat.  Det kan exempelvis vara restauranger, caféer, cateringföretag, skolkök, kiosker och butiker.

Dricksvatten är också livsmedel. Om du har en dricksvattenanläggning som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer, samt dricksvattenanläggningar som tillhandahåller vatten som en del av kommersiell eller offentlige verksamhet. Omfattas den av livsmedelslagen och ska registreras.

Har du blivit sjuk av mat?

Om du misstänker matförgiftning ska du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden så snart som möjligt. Våra livsmedelsinspektörer kommer att utreda detta för att hindra andra från att bli sjuka.

Anmälan skickas in via e-tjänst för anmälan om misstänkt matförgiftning