Lediga tomter

Lediga tomter för enbostadshus

I Vingåkers kommun finns det lediga kommunala tomter i centralorten, samt i kransorterna Baggetorp, Högsjö, Marmorbyn och Österåker. Storleken varierar mellan 750 och 1400 kvadratmeter,  varav de största tomterna är belägna i centralortens södra delar.  I samtliga kransorter finns större detaljplanerade områden som inte är genomförda. Där finns det möjlighet för exploatör att forma områdena utefter kunders önskemål, dock inom ramarna för detaljplan och bestämmelser för respektive område.

I centralorten och Marmorbyn planeras det för nya områden som kan bli aktuella för byggnation under 2020 och 2021.

Kostnader och anslutningsavgifter

I Vingåkers kommun kostar ett enbostadshus, från köp av tomt till färdig byggnad cirka 2.5 miljoner kronor. Detta är med anslutningsavgifter, bygglov och köp av tomt. Vissa är fasta priser så som vatten och avlopp, el och fiber/bredband. Avgifter för bygglov och nybyggnadskarta varierar beroende på vad som ska byggas och hur stor byggnaden blir.

Beräkna din anläggningsavgift på Sörmland Vatten AB:s hemsida.

Anslutningsavgift för el: cirka 30 000 kronor
Anslutningsavgift för fiber/bredband: cirka 30 000 kronor
Avgift för bygglov:

cirka 30 000 kronor

 

Tomter för enbostadshus - Baggetorp

Tomter för enbostadshus - Högsjö

Tomter för enbostadshus - Marmorbyn

Tomter för enbostadshus - Vingåkers centralort

Tomter för enbostadshus - Österåker

Lediga tomter för industriverksamhet och handel

Vingåkers kommun ligger strategiskt placerat i västra Sörmland, det är nära till flera större orter, förutom Stockholm med tåg tar du dig med bil till, bland andra, Eskilstuna, Norrköping och Örebro. kommunen finns ett varierat näringsliv inom många branscher, vilket skapar goda förutsättningar för de flesta verksamheter. Det finns flera olika nätverk och öppenheten mot nya aktörer är stor. Vingåkers kommun befinner sig i ett expansivt skede och det finns flera attraktiva områden som är redo för byggnation. De områden som det finns lediga mark för industri och handel är Brene företagsby, Centrum ”Outletområdet”, Henalavägen ”Äpplet”, Engelbrektsgatan, Idrottsvägen och Storgölet i Baggetorp. Beroende på områden så kan det etableras olika verksamheter såsom större och mindre industri, handel, restaurang, hantverk och bilverkstäder.  

Tomter för industri och handel - Vingåkers centralort

Tomter för industri och handel - Baggetorp

Lediga tomter för flerbostadshus

I kommunens centralort finns möjlighet att etablera flerbostadshus i områdena Gränden, Loke och Vannalaplan och här ligger priset på 250 kr per m2 angiven bruttoarea byggrätt i respektive detaljplan.

Tomter för flerbostadshus - Vingåkers centralort

Ställ dig i tomtkön genom att maila till kommunstyrelsen

Tomtkö

E-post
kommunstyrelsen@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8, Vingåker