Lediga tomter

Information

Vingåkers kommun har ett antal lediga tomter för byggnation av så väl enbostadshus, flerbostadshus som för industri och handel. Samtliga tomter som finns till försäljning redovisas nedan, sorterade efter läge och möjlig typ av bebyggelse. Vingåkers kommun tillämpar inget kösystem, utan först till kvarn-principen används och samtliga tomter säljs till ett fast pris som anges vid respektive ledig tomt.

I nuläget finns det lediga kommunala tomter i centralorten samt i kransorterna Baggetorp, Högsjö, Marmorbyn och Österåker. Tomtstorleken varierar mellan 750 och 1400 kvadratmeter. De största tomterna är belägna i centralortens södra delar.

I samtliga kransorter finns även större detaljplanerade områden som inte är genomförda. Där finns det möjlighet för dig som exploatör att forma områdena efter önskemål, dock inom ramarna för detaljplan och bestämmelser för respektive område.

Vingåkers kommun planerar kontinuerligt för nya områden som kan bli aktuella för byggnation i framtiden.

Intresseanmälan och förfrågningar

Vill du anmäla intresse för att köpa en tomt, eller har du frågor om försäljningsprocessen eller kommande lediga tomter? Maila eller besök oss, vänd dig i första hand till vår exploateringsingenjör eller samhällsutvecklingschef.

E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se
Besöksadress: Parkvägen 8, Vingåker

Aktuellt

Kommunens lediga tomter i Högsjö säljs genom SkandiaMäklarna. Även här tillämpas principen först till kvarn. Tomterna marknadsförs på Hemnet.

Anslutningsavgifter

För anslutning till VA, el och bredband/fiber, kontakta respektive nätägare i god tid i samband med byggnation. Information om anslutningsavgift erhålls från nätägare.

Tomter för enbostadshus - Baggetorp

Tomter för enbostadshus - Högsjö

Tomter för enbostadshus - Marmorbyn

Tomter för enbostadshus - Vingåkers centralort

Tomter för enbostadshus - Österåker

Tomter för industri och handel samt flerbostadshus