Temperaturer

Hur temperaturen upplevs bestäms av lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel. Olika personer har ofta olika uppfattningar om vad som är en behaglig inomhustemperatur. De flesta människor uppfattar dock en inomhustemperatur på 20-23 grader som behaglig.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus bör den operativa temperaturen ligga mellan 18 och 24 grader. Rekommenderat är dock att temperaturen ligger mellan 20 och 23 grader. Tillfälligt, under till exempel mycket varma sommardagar, kan man acceptera temperaturer upp till 26 grader. Äldre personer och personer med vissa sjukdomar kan vara känsligare för variationer i temperaturen vilket man bör ta hänsyn till.

Om du vill vädra

För att minska värmeförlusterna är det bäst att vädra ordentligt med tvärdrag under en kortare tid än att låta fönstret stå på glänt en längre tid. Då hinner inte golv, väggar och andra ytor bli kalla. Glöm inte att stänga av värmen under tiden du vädrar.

Om du som boende i ett flerbostadshus under en längre period har problem med temperaturen ska du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöenheten för hjälp och information.

Lämna in ett klagomål

En betydande del av arbetet med hälsoskyddstillsynen består av klagomålshantering. Fyll i din anmälan så utförligt som möjligt. Samhällsbyggnadsenheten kommer därefter göra en bedömning av din anmälan. Vi skickar vanligtvis en skrivelse till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och ber denne yttra sig över den informationen du anger. Därefter genomförs vanligtvis en inspektion. Om samhällsbyggnadsenheten bedömer att en olägenhet föreligger kan krav om åtgärder ställas på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

E-tjänster och blanketter

Anmälan klagomål störningar i boendet eller utomhus, bullerproblem, avfall eller livsmedel – E-tjänster & blanketter