Skadeinsekter

Ansvar och sanering

I hyresrätt

Det är fastighetsägarens/hyresvärdens ansvar att se till att problem med skadedjur åtgärdas och löses så fort det är möjligt. Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren ha egenkontroll. Det innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas. I sitt egenkontrollprogram ska fastighetsägaren ha rutiner för detta. Oftast har fastighetsägaren ett avtal med en skadedjursfirma som tar hand om själva bekämpningen.

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för utrotande av ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Några företag som genomför insektssaneringar

Nomor, Anticimex, Insecta, Refix Skadesanering, Rentokil, Svensk Skadedjurssanering med flera.

Vägglöss

Kackerlackor

Myror

Ängrar

Geting