Strandskydd

Vill du bygga nära vattnet? Inom 100-300 meter från sjöar och vattendrag råder strandskydd, vilket innebär att det är reglerat vad som är tillåtet att göra på platsen. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens.

Illustration strandskydd (Boverket)

Vad är strandskydd?

Strandskyddsdispens

Behöver jag strandskyddsdispens även om jag inte behöver bygglov?

Vad händer om jag bygger utan dispens?

Vad är särskilda skäl?

Så ansöker du

Bygg/miljö

Telefon
0151-191 00

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se