Lediga tomter

Lediga tomter för enbostadshus

Vingåkers kommun har lediga tomter i centralorten och alla kransorter.

De tomter som erbjuds varierar i storlek mellan 600 – 1400 m2 varav de större tomterna är suterängtomter som är belägna i de södra delarna av centralorten.

I kransorterna finns det både enstaka tomter och större områden för etablering av småhus. De kransorter som har större områden är Baggetorp (Storgölet), Marmorbyn (nytt område 2018), Högsjö och Österåker. Även i centralorten så planeras det för större områden med både enbostadshus och flerbostadshus i de områdena, men tillsvidare så finns bara enstaka tomter i centralorten.

Tomtkö

För att få tillgång till de kommunala tomterna för enbostadshus så måste man anmäla sitt intresse i tomtkön som är under uppbyggnad. Den beräknas vara i bruk under andra halvan av 2017.

Tomtpris och övriga avgifter

En enbostadshustomt kostar olika beroende på var de är belägna i kommunen. Priserna i Baggetorp, centralorten och Marmorbyn är 85 000 kr och i Högsjö och Österåker 65 000 kr för privatpersoner. Företag betalar 100 kr per m2 oavsett var i kommunen man vill etablera bostäder.

Utöver ovanstående kostnader så tillkommer det avgifter för anslutning av el, fiber, el och eventuella avstyckningskostnader samt bygglovsavgift (se nedanstående länkar för avgifter).

Lediga tomter för industriverksamhet och handel

Vingåkers kommun har tre områden för etablering av industri och handel vilka alla är belägna i centralorten. De aktuella områdena är Brene, Engelbrektsgatan och Idrottsvägen.

Kartor på lediga tomter för industri

Byggnadsinspektör