Kvalitetssäkring, ackreditering, certifiering

Vad menas med ackreditering? (Kvalitetssäkring)

Med ackreditering menas att ett företag eller en organisation får ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av att ha kunskap, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll eller certifiering. I kort kan man säga att det gäller kvalitetssäkring.

All ackreditering i Europa följer förordning 765/2008. Klicka här för att läsa mera. Länken öppnas i ett nytt fönster.

I Sverige är det Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som är den nationella myndigheten för ackreditering. Det innebär att Swedac granskar och godkänner företag och organisationer som arbetar med certifiering och kontroller, och som i sin tur kontrollerar, provar och bedömer från ledningssystem och hissar till medicinska prover och miljöfarliga utsläpp hos sina kunder. Klicka här för att öppna Swedacs hemsida i ett nytt fönster.

Vad menas med certifiering?

Certifiering är en standardiserad prövning av en person eller företag för att få utföra vissa typer av
åtgärder, undersökningar eller arbeten. Detta certifikat (kallas ibland för intyg) visar att personen har de kunskaper som krävs för att få utföra arbete inom sitt certifieringsområde samt att gällande standarder följs. Certifikatet kan bestå av en licens, diplom eller yrkeslegitimation.

Varför behövs certifiering? (Godkända personer/företag)

Du som konsument ska kunna vara säker på att den vara/produkt/tjänst du köper ska uppfylla vissa krav, ex att en mätning utför på rätt sätt för att visa rätt resultat, ex att din ventilation fungerar som avsett, har rätt flöden med mera. Att anlita en person att utföra åtgärder/mätningar eller annat i ett område som kräver certifiering gör att du betalar pengar för något som inte gäller.

Har en OVK-mätning utförts av en person utan certifiering så är inte OVK-mätningen giltig utan du blir tvungen att anlita en certifierad person för att göra om mätningen.

Inom vilka områden finns krav på certifiering?

Det är flera områden som har krav på certifierad kunskap, här är ett par få exempel.

 • Kontrollansvariga enligt aktuell PBL
 • Sakkunnig brand (SAK)
 • Sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)
 • Sakkunniga kulturvärden (KUL)
 • Energiexpert (CEX)
 • Sakkunnig tillgänglighet (TIL)
 • Brunnsborrare
 • Radonkunnig (laboratoriet ska var ackrediterat)
  – Besiktning/Utredning/Projektering
  -Hantverkare/Utförare
  -Mätningar
 • Överlåtelsebesiktning
 • Trähusbyggare
 • F-gaser (köldmedia) CFC, HCFC, HFC.
 • Ventilationsmontör

Certifierade kontrollanter kan sökas på dessa sidor. Klicka för att öppna i nytt fönster.

Incert online – Person- och företagscertifikat. Klicka här för att öppna sidan i nytt fönster.

Boverket – PBL,SAK,OVK,KUL,CEX,TIL. Klicka här för att öppna sidan i nytt fönster.

RI.SE  – Personcertifikat. Klicka här för att öppna sidan i nytt fönster.

KIWA  – Certifieringsbolag. Erbjuder certifiering bland annat inom byggbranschen, lantbruk, trädgård, livsmedel, fiske, vattenbruk, butik, restaurang och storhushåll. Klicka här för att öppna sidan i nytt fönster.

För att underlätta bedömningen av utförda åtgärd/undersökning kommer samhällsbyggnadsnämnden att begära att den som beställer en OVK eller annan undersökning måste begära en kopia på handling ex certifikat, diplom, licens eller annan handling som visar att utföraren/kontrollanten har den kunskap som behövs, skickas in tillsammans med undersökningsprotokoll eller annan begärd handling.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att handlingar enligt ovan behövs för att fastighetsägare med flera ska slippa onödiga extra kostnader som uppstår om en undersökning eller åtgärd utförts av person som inte har behörighet att utföra den.