Installation av eldstad

Installation av en ny eldstad eller installation av en äldre kamin kräver en anmälan. Detsamma gäller för till exempel vedeldad bastu. Tillkommer uppförande av ny rökkanal eller skorsten kan det räknas som bygglovspliktig åtgärd (fasadändring) och prövas utifrån detaljplan och plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Vid installation mot befintlig skorsten- och rökkanal räcker det med en anmälan.

För en anmälan av eldstad vill samhällsbyggnad ha in:

  • Anmälan
  • Prestandadeklaration
  • Förslag till kontrollplan

Ibland kan uppförande av skorsten- och rökkanal komma att behöva bygglov. I de fallen behövs även:

  • Ansökan (istället för anmälan)
  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning

Byggnadsinspektör