Installera eldstad

För att installera en ny eldstad i din bostad behöver du fylla i en anmälan via e-tjänst alternativt ladda ned ansökningshandlingen som PDF och skicka in. I anmälan kryssar du i eldstad och fyller i resten av uppgifterna så gott det går.

Viktigast är fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och vad det är du vill göra.

För att vi ska kunna fatta ett beslut om ditt ärende är det bra om det finns ett antal andra handlingar. Det vi behöver är ett produktblad för eldstaden eller teknisk beskrivning, återförsäljare/leverantörer brukar kalla det lite olika. Dessa finns ofta att ladda ner från återförsäljare/leverantör. Det andra som vi behöver är en förslag till kontrollplan, en sådan kan du enkelt hitta på Google om du söker efter ”kontrollplan eldstad”.

Övriga handlingar som vi kan komma att behöva är: planritning och fasadritning. Dessa handlingar behövs oftast om det kommer uppföras en ny skorsten eller rökkanal.

Från det att ärendet är komplett kommer du få ett beslut inom 4 veckor.

Byggnadsinspektör (Bygg)