Attefallstillbyggnad

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Attefallstillbyggnad
Maximalt 15 kvadratmeter byggnadsarea
Tillbyggnad
Ej högre än befintlig huvudbyggnad (nock)
4,5 meter till grannens fastighet om inte medgivande kan fås. Gärna skriftligen.

För en anmälan av attefallstillbyggnad vill samhällsbyggnadsförvaltningen ha in:

  • Anmälan
  • Situationsplan
  • Planritning
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • K-ritningar
  • Förslag till kontrollplan

Byggnadsinspektör