Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Attefallshus

 • Måste ses som en komplementbyggnad.
 • Måste finnas en huvudbyggnad på fastigheten för att kunna anses vara ett komplement.
 • Maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea.
 • Fristående.
 • 4 meter upp till nock.
 • 4,5 meter till grannens fastighet om inte medgivande kan fås. Gärna skriftligen.

För en anmälan av attefallshus vill samhällsbyggnadsförvaltningen ha in:

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • K-ritningar
 • Förslag till kontrollplan

Byggnadsinspektör