Bygga och anpassa

Här hittar du information om du är i tankar på att bygga nytt, ändra eller riva ditt hus eller vill veta mer om strandskydd.

Bygglov

Du kan behöva bygglov  om du:

  • bygger nytt
  • bygger till
  • ändrar byggnadens användningssätt
  • inreder en ny bostad eller lokal
  • ändrar fasaden – till exempel målar om eller byter taktäckningsmaterial
  • lägger upp ett upplag eller sätter upp en skylt, ett plank eller en mur
  • byter fönster eller dörrar
  • sätter in fler fönster eller dörrar

Bygglovsprocessen

För att lära dig mer om bygglovsprocessen och allt vad det innebär kan du titta på denna sida för mer information.

Strandskydd

Om du ska utföra en åtgärd inom strandskyddat område kan du behöva söka dispens. Läs mer om strandskydd.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad behöver du lämna in en anmälan. Processen är nästan densamma som för bygglovsprocessen.

Bostadsanpassning

Har du någon funktionsnedsättning eller är i behov av att anpassa ditt hem?
Klicka här för att läsa mer om hur du gör när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

E-tjänster och blanketter (öppnas i ny flik)

Bygglovsansökan, rivningslovsanmälan med mera – E-tjänster & blanketter

Länktips från Konsumentverket

Har du frågor? Kontakta kommunens byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Telefon
0151-192 38, 0151-192 39

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Telefontid
Måndag-fredag 10.00-12.00