Bredbandsutbyggnad

Hur går utbyggnaden till?

Byggnationen i Vingåker går enligt plan och det grävs för fullt, och på många platser samtidigt. Det kan kanske upplevas något rörigt om man inte vet hur utbyggnaden går till i praktiken.

Byggnationen av landsbygdsnätet sker i olika etapper. Man börjar i tätorterna och fortsätter sedan ut till övriga landsbygden som är indelat i olika geografiska utbyggnadsområden. Det är lite olika faser som byggnationen genomgår och av olika entreprenörer:

  • IP-Only är fibernätsägaren som ansvarar för fiberutbyggnaden i Vingåker, och det är deras dotterbolag byNet som ansvarar för byggnation på landsbygden.
  • byNet i sin tur handlar upp olika gräventreprenörer för själva grävningen och förläggningen av rören som fibern ska gå i. När rören kommit på plats blåser man i fibern och svetsar samman den i skarvar och ansluter den till olika noder. Parallellt monteras utrustning till alla fastigheter som ska anslutas och slutligen kommer tekniker på plats som installerar anslutningarna mellan fastigheter och noder.

Detta gör att det är flera olika entreprenörer som kommer att röra sig i området för byggnation. Man utgår hela tiden från noder och bygger sig vidare vilket gör att man kan börja ansluta områdesvis vartefter mindre områden blir klara. Detta innebär att man inte behöver vänta på att hela landsbygdsområdet är klart.

Status på utbyggnaden

  • Område Läppe – Ca 220 fastigheter är driftsatta och nätet är utbyggt och invigt. Efteranslutningskampanj planeras till våren 2018.
  • Område Österåker –  området har ca 390 beställda anslutningar som beräknas vara driftsatta i början av andra kvartalet 2017.
  • Område Marmorbyn – Ca 120 fastigheter i centrala Marmorbyn är driftsatta, och resterade fastigheter inom området beräknas vara driftsatta under andra kvartalet 2017.
  • Område Baggetorp – Ca 200 fastigheter inom centrala Baggetorp är driftsatta och delar inom området är klara, hela området beräknas vara driftsatt under tredje kvartalet 2017.
  • Område Högsjö landsbygd – Tätorten Högsjö är driftsatt sedan våren 2016. Byggstart för landsbygdsområdet planeras till juni 2017 och grävningarna beräknas vara klara till årsskiftet 2017/2018. Delar av området beräknas även vara driftsatta under fjärde kvartalet 2017, men några delar kan komma att driftsättas första kvartalet 2018.