Bredband

Vingåkersmodellen ger fiber åt alla

Tack vare vår solidariska modell för utbyggnaden av fiber där alla delar solidariskt på kostnaden så möjliggörs en utbyggnad till 100 procent. Alla inom kommunens gränser erbjuds fiber oavsett var de bor och verkar. Det gäller i såväl centralort som i mindre byar eller på rena landsbygden. Alla erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar.

Målet är att 100 procent av hushållen och företagen senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I nuläget ser det ut som att målet kommer vara uppfyllt redan 3 år tidigare i Vingåker.

Hur fungerar ditt bredband?

Centrala milstolpar i fiberutbyggnaden

  • Hösten 2014 tecknade Vingåkers kommun ett samverkansavtal med fiberföretaget IP-Only. Inom ramen för den gemensamma utbyggnadsplanen inom avtalet har denna solidariska modell arbetats fram.
  • Vid årsskiftet 2014/2015 startar IP-Only införsäljningen av fiberanslutning inom centralorterna Vingåker och Högsjö, som sedan byggdes ut under 2015.
  • Under Våren 2015 genomförde ByNet och Vingåkers kommun gemensamma informationsmöten på landsbygden om möjligheten till fiberanslutning samt om den områdesindelning man har gjort för landsbygdens utbyggnad.
  • Vid halvårsskiftet 2016 invigdes det första av fem landsbygdsnät, område Läppe.
  • Under 2016 skapade Vingåkers kommun innehållet till en studiecirkel om hur man kommer igång att använda sin fiber. Studieförbundet Vuxenskolan har sedan tillsammans med IP-Only erbjudit dessa kostnadsfria studiecirklar till alla fiberkunder. Över 25 stycken cirklar har genomförts.

Mer information

Besök www.vingaker.ip-only.se för mer information och kontaktuppgifter till IP-Only, få svar på frågor samt göra beställning.


Post- och Telestyrelsen (PTS) har tagit fram en kort film om nyttan med bredbandstjänster. Där kan du bland annat se hur Lars-Åke utanför Vingåker, familjen Lindberg i Luleå och Bibi i Hässelby använder sitt bredband till både läxläsning och läkarbesök.

PTS har även tagit fram en film om hur kommuner har gått tillväga vid utbyggnad av bredband. I den är Vingåkers kommun ett av tre kommunexempel på hur kommuner kan främja bredbandsutbyggnaden.

 

Kontakt för frågor om bredband

Bredbandssamordnare