Bredband

Vingåkersmodellen ger fiber åt alla

Tack vare vår solidariska modell för utbyggnaden av fiber där alla delar solidariskt på kostnaden så möjliggörs en utbyggnad till 100 procent. Alla inom kommunens gränser erbjuds fiber oavsett var de bor och verkar. Det gäller i såväl centralort som i mindre byar eller på rena landsbygden. Alla erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar.

Målet är att 100 procent av hushållen och företagen senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Centrala milstolpar i fiberutbyggnaden

Status för fiberutbyggnaden

Information om olika bredbandstekniker

Hur fungerar ditt bredband?

Mer information

Besök www.vingaker.ip-only.se för mer information och kontaktuppgifter till IP-Only, få svar på frågor samt göra beställning.

För information om driftstörningar


Post- och Telestyrelsen (PTS) har tagit fram en kort film om nyttan med bredbandstjänster. Där kan du bland annat se hur Lars-Åke utanför Vingåker, familjen Lindberg i Luleå och Bibi i Hässelby använder sitt bredband till både läxläsning och läkarbesök.

PTS har även tagit fram en film om hur kommuner har gått tillväga vid utbyggnad av bredband. I den är Vingåkers kommun ett av tre kommunexempel på hur kommuner kan främja bredbandsutbyggnaden.

Här kan du se en karta med jämförelse över tillgängligheten av fiber mellan 2016 och 2017

 

Kontakt för frågor om bredband

Bredbandssamordnare