Bygga, Bo & Miljö

Bygga, Bo & Miljö

Här samlar vi information om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och natur, samt information om pågående projekt och processer gällande mark- och vattenanvändning.

Hus på gata i Högsjö

Bygga nytt eller ändra ditt hus

Från och med 1 juli 2017 gäller en rad nya regler för bostadsbyggande, bland annat slopas bygglov för till exempel balkonger, fasadändringar och burspråk.

Mer information om bostadsbyggande
Brasa

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall (kvistar, mindre grenar och löv) inom detaljplanelagda områden tillåts numera endast vecka 17 och vecka 40. Syftet är att begränsa de störningar eldning kan medföra genom rök, sot och dålig lukt i omgivningen. Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall, till exempel byggavfall, däck, plast eller hushållsavfall. Detta avfall ska lämnas på återvinningscentralen i Vik. Om du önskar elda trädgårdsavfall vid en annan tidpunkt kan du söka dispens hos miljökontoret.
Fullständig information om de lokala föreskrifterna hittar du i kommunens författningssamling.

Kommunens författningssamling

Avfall och återvinning

Hitta till återvinningsstationer i hela Vingåkers kommun och den stora återvinningscentralen Vik.

Klicka här för att se var du kan lämna dina sopor