Bygga, Bo & Miljö

Bild på byggarbetsplats

Bygga nytt, ändra, riva och bostadsanpassning

Här hittar du information om du är i tankar på att bygga nytt, ändra eller riva ditt hus eller vill veta mer om strandskydd.

Läs mer om vad du behöver tänka på när du ska bygga nytt, ändra eller riva ett hus.

Provtagning av dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Läs mer om hur du kan ta reda på kvaliteten på ditt dricksvatten.
Kvinna som sitter på huk och klipper en häck

Beskärning av träd och häckar

När träd, buskar och häckar växer både på och utanför din tomt kan det hända att sikten skyms för trafiken. Över alla gång- och cykelbanor och vägar ska det vara fri höjd så att ingen får kvistar i ansiktet samt även fri höjd för passerande fordon.

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar vid sin fastighetsgräns. Enligt plan- och bygglagen har varje fastighetsägare ansvar för att begränsa olycksriskerna.

Läs mer om hur du bör beskära dina träd eller buskar.