Bygga, Bo & Miljö

Bygga, Bo & Miljö

Här samlar vi information om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och natur, samt information om pågående projekt och processer gällande mark- och vattenanvändning.

Hus på gata i Högsjö

Hur gammalt är ditt avtalsservitut? Är det över 50 år bör du förnya det!

Lantmäteriet är på gång att rensa fastighetsregistret. Om du vill ha kvar ditt gamla avtalsservitut behöver du begära förnyelse hos Lantmäteriet innan utgången av 2018. Tänk på att göra din anmälan i tid.

Läs mer om Lantmäteriets rensning i fastighetsregistret
Kvinna som sitter på huk och klipper en häck

Beskärning av träd och häckar

När träd, buskar och häckar växer både på och utanför din tomt kan det hända att sikten skyms för trafiken. Över alla gång- och cykelbanor och vägar ska det vara fri höjd så att ingen får kvistar i ansiktet samt även fri höjd för passerande fordon.

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar vid sin fastighetsgräns. Enligt plan- och bygglagen har varje fastighetsägare ansvar för att begränsa olycksriskerna.

Klicka här för att läsa mer om hur bör beskära dina träd eller buskar.

Tvätta bilen i sommar?

Visst är det snyggt med en nytvättad bil? Gör du det dock så att det blir minst påverkan på miljön?

Läs mer om varför du bör ta din bil till en biltvätt istället för att tvätta den hemma.