Olyckor och försäkring

Alla barn i förskola och fritidshem är försäkrade genom kommunen såväl i förskola och fritidshem som under fritid och lov.

Om en skada eller olycka inträffar

Om en skada eller olycka drabbar ditt barn ska du göra följande:

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar på telefonnummer 0155-48 40 00. Du kommer då till växeln, be att få bli kopplad till olycksfallsgruppen. E-postadress till Länsförsäkringar:  info@lfs.se
  • Försäkringsnummer för barn i Vingåkers kommun: 60439.
  • Det är viktigt att det tydligt framgår hur olycksfallet gått till. Vid tandskada – kontakta Folktandvården. Intyg från tandläkare behövs inte för barn och ungdomar.
  • Ange på skadeanmälan vilken tand som skadats.
  • Om ett barn behöver taxi till och från förskola eller fritids på grund av olycksfallet ska intyg begäras från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid transportbehovet föreligger.
  • Innan taxiresor till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget kontaktas.
  • Resekostnader till och från behandlingen ersätts i första hand av Region Sörmland.
  • Kasta inte skadade kläder eller andra föremål innan försäkringsbolaget godkänt det.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton

Här kan du hitta Försäkringsbeskedet från Länsförsäkringar som gäller under 2020. Där kan du bland annat läsa mer om vem försäkringen gäller för, var försäkringen gäller och om försäkringsvillkoren.

Om du vill veta mer om olycksfallsförsäkringen kan du kontakta Länsförsäkringar Sörmland direkt, och kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida.