Mobbning och kränkningar

Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan. Det juridiska ansvaret för att motverka diskriminering och kränkande behandling ligger hos Vingåkers kommun, via Barn- och utbildningsnämnden, och alla barn och vuxna som ser eller misstänker mobbning eller kränkningar har ansvar att agera.

 

Vad är mobbning?

Med mobbning menas upprepade kränkningar mot en person under en längre tid, och det finns flera olika sorters mobbning:

  • Psykisk mobbning kan vara att klasskompisarna skrattar så fort man säger något
  • Fysisk mobbning kan vara att bli slagen eller puttad, eller att få sina saker förstörda
  • Verbal mobbning kan vara att bli retad för sitt utseende eller att bli kallad för taskiga saker

 

Tecken på mobbning

Det är svårt att vara säker på att ditt barn blir mobbat, om barnet inte själv berättar det för dig. Men det finns vissa saker du som förälder kan vara observant på, till exempel om ditt barn:

  • aldrig eller väldigt sällan är med andra barn
  • inte vill berätta något för dig, till exempel om du frågar hur det varit i skolan och du bara får svar som består av enstaka ord
  • ofta vill stanna hemma från skolan trots att barnet inte är sjuk
  • sover och äter dåligt
  • verkar nedstämt eller oroligt och inte berättar varför

 

Vem kontaktar jag vid mobbning och kränkande behandling?

För att anmäla ett ärende ska du som elev eller vårdnadshavare först och främst kontakta skolan eller förskolan som är aktuell. Då kan du vända dig till ansvarig lärare eller mentor, eller till skolans antimobbningsgrupp, eller direkt till förskolechefen eller rektorn.

Om du som elev känner dig kränkt av en vuxen på skolan så vänder du dig i första hand till skolans rektor, eller till skolsköterskan eller kuratorn. Förskolechefen eller rektorn ansvarar för att uppgifterna skyndsamt utreds så snart man får kännedom om att kränkningar har eller kan ha inträffat.

Om du som elev eller vårdnadshavare upplever att skolan eller förskolan inte tar kränkningen på allvar, och inte utreder eller vidtar åtgärder kan du anmäla detta till Barn- och elevombudet eller framföra tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen (DO).