Trygghet och säkerhet

Vingåkers kommun bedriver ett aktivt arbete för att det ska vara tryggt och säkert för alla barn och unga att gå i förskola och skola i kommunen. Detta arbete handlar bland annat om att arbeta för att det ska vara trevligt och tryggt att vistas på förskolor och skolor, och det handlar också om att utarbeta rutiner och planer för att på bästa sätt kunna hantera situationen när en incident eller olycka ändå inträffat.

Här kan du läsa mer om mobbning och kränkningar i förskola och skola, och om hur du som förälder kan gå till väga om du vet eller misstänker att ett barn far illa i någon av kommunens förskolor eller skolor.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vad du som förälder ska göra om ditt barn drabbats av en skada eller olycka. Du kan också hitta information om den olycksfallsförsäkring som gäller för barn i Vingåkers kommun.

Läs mer