Skolskjuts i grundskolan

Om ditt barn går i förskoleklass, i grundskola eller i grundsärskola och om ni bor tillräckligt långt från skolan kan ni få kostnadsfri skolskjuts. Vilka avstånd som gäller beror på vilken årskurs ditt barn går i.

I förskoleklass och årskurs 1-9 sker skolskjuts:

  • i första hand med linjetrafik – Sörmlandstrafiken inom Vingåker (busskort)
  • i andra hand med skoltaxi – särskild upphandlad leverantör till närmaste lämpliga hållplats

Avstånd

Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn går i den närmsta skola som kommunen anvisat och om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst:

  • två km för barn i förskoleklass och skolår 1-3
  • tre km för elever i skolår 4-6
  • fyra km för elever i skolår 7-9

Skolvägen är den närmsta vägen mellan hemmet och skolan, det vill säga den kortaste gångbara väg till skolan.

Friskola eller val av annan kommunal skola

Väljer du en annan skola än den kommunen anvisat är inte kommunen skyldiga att anordna skolskjuts. Kommunen kan dock ibland vara skyldiga om den kan organiseras på ett sätt som gör att inga organisatoriska eller ekonomiska svårighet uppstår.

Vid växelvis boende

Vid växelvis boende måste båda föräldrarna bo i Vingåkers kommun för att barnet ska få skolskjuts till båda adresserna. Barnet måste vara folkbokfört på en av adresserna och gå på sin kommunala placeringsskola samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Det växelvisa boende ska vara ett fast arrangemang och skolskjuts planeras och organiseras i första hand för hela veckor till en adress.

Fritidshem

Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till och från fritidshem. Undantag gäller för elever i grundsärskola och de fall där skolan saknas i anslutning till det fritidshem som ligger närmast hemmet, i dessa fall beviljas eleven skolskjuts från och till fritidshem.

Vingåkerselev som valt skola i annan kommun erbjuds inte skolskjuts till och från fritidshem eller fritidsklubb.

Söka skolskjuts

För att skolskjutsbeslutet ska gälla från och med kommande hösttermin behöver vi din ansökan 30 april.

Du ansöker genom E-tjänster & blanketter.

Om du har några frågor om ansökan om skolskjuts kan du kontakta skolhandläggaren.

Särskilda skäl

Elever som inte har rätt till skolskjuts enligt avståndskraven kan få skolskjuts på grund av särskilda skäl.

  • funktionsnedsättning/diagnos (läkarintyg måste bifogas ansökan)
  • annan särskild omständighet

Lämnat läkarintyg eller rektors yttrande innebär inte per automatik att skolskjuts beviljas. En individuell bedömning görs.

Dokument - skolskjuts

Grundskolehandläggare – skolskjuts