Resor och inackordering till gymnasiet

Elevresor

För att ha rätt till elevresor eller inackordering till gymnasiet behöver du vara folkbokförd i Vingåkers Kommun. Möjlighet till att få bidrag beror på var du valt att studera. Om du går på gymnasiet i

• Södermanlands län – erbjuds du buss- och tågkort via Sörmlandstrafiken
• Hallsberg – erbjuds du resebidrag som täcker kostnaden för tåg- och busskort via Movingo
• Övriga orter – erbjuds du resebidrag om du pendlar varje dag

Sista ansökningsdatum
Årskurs 2-3         30 april
Årskurs 1             30 maj

OBS! Har du Sörmlandstrafikens resekort/busskort sedan tidigare läsår, anger du resekortsnummer på blanketten. Numret (tio siffror) står på baksidan av kortet.

Elever som på grund av funktionshinder inte kan nyttja allmän kommunikation kontaktar verksamhetschefen för elevhälsan


Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett alternativ för dig som inte kan göra dagliga resor till och från studieorten eller som har mer än 6 km till närmaste busshållplats. Om kommun eller landsting är huvudman för skolan söker du bidrag via hemkommunen, men i vissa fall via CSN.

Elever som antas som andrahandssökande, vilket innebär att de antas till skolor som Vingåkers kommun inte har samarbetsavtal med, har inte rätt till inackorderingstillägg med automatik om det är så att plats hade kunnat erbjudas eleven inom samverkansområdet.

Elever i särskola

Elever som är inskrivna i grund- och gymnasiesärskola gör sin ansökan om elevresor/skolskjuts på särskild blankett. Kontakta vår skolhandläggare för ytterligare information.

 

Dokument - Elevresor

E-tjänster och blanketter

Ansökan om elevresor, inackorderingsbidrag med mera – Mina sidor & blanketter

Gymnasiehandläggare