Skolskjuts och elevresor

Ansöka om skolskjuts

Du som går i förskoleklass eller grundskola ansöker om skolskjuts genom att skicka in underskriven blankett till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansök senast 30 april för varje kommande läsår.

Vid ansökan under terminerna får man räkna med längre handläggningstid.

Läs mer

Ansöka om elevresor eller bidrag
Du som går i gymnasiet ansöker om elevresor eller bidrag genom att skicka in underskriven blankett till barn- och utbildningskansliet.

När ska ansökan vara inne?

Årskurs 2-3 30 april
Årskurs 1 30 maj (på ditt förstahandsval)
Läs mer

Resekort/busskort

Borttappat eller glömt busskort
– grundskoleelever i kommunen och elever på gymnasieskola i Katrineholm: kontakta din skolas expedition
– övriga elever vänder sig till barn- och utbildningsförvaltningen


Kom ihåg – behåll ditt busskort år från år.
Kortet aktiveras igen inför nytt läsår om man har sökt och beviljats.


Sörmlandstrafikens tidtabeller i pdf-format


Mer information om busskort och resekort

 

Kontaktuppgifter

Skolbil/taxi
Knarsta Åkeri
0151-551 100
skolbil@telia.com

Sörmlandstrafiken
Kundtjänst 0771-224 000
Tidtabell/reseplanerare www.sormlandstrafiken.se

Hittegods
Nobina Sörmland 0155-401 629
tfn-tid 09.30-11.30
Hämtningsadress:
Idrottsplan 1, Vingåker

Synpunkter och klagomål

För att lämna klagomål och synpunkter på barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet finns en funktion för detta på kommunens hemsida. Synpunkterna registreras i ärendehanteringssystemet, utreds och följs upp i den berörda verksamheten och presenteras också på barn- och utbildningsnämnden. Den som lämnar synpunkt får vara anonym, men vid önskemål om återkoppling från förvaltningen krävs att kontaktuppgifter lämnas.

Grundskolehandläggare – skolskjuts

Gymnasiehandläggare – elevresor, inackordering