Skolskjuts och elevresor

Ansökan skolskjuts och elevresor

Ansök om skolskjuts via skolskjutsportalen. 

I skolskjutsportalen kan du ansöka om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola samt busskort, resebidrag eller inackordering för gymnasieelever.

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du inte kan logga in med BankID, skicka ett mail till skolskjuts@vingaker.se för alternativa ansökningsvägar.

Ansök senast 30 april för varje kommande läsår. Sista ansökningsdatum för årskurs 1 är 30 maj (sök utifrån ditt förstahandsval).

Mina sidor kan du följa ditt ärende och se status på din ansökan.

Ansöka om skolskjuts

Du som går i grundskolan ansöker om skolskjuts inför nytt läsår.

Ansök senast 30 april för varje kommande läsår.

Om förhållande för elevens boende förändras under läsåret ska ny ansökan göras. Vid ansökan under terminerna får man räkna med längre handläggningstid.

Ansökan görs i skolskjutsportalen
Mina sidor kan du följa ditt ärende och se status på din ansökan.

Läs mer

När ska ansökan vara inne?

Årskurs 2-3 30 april
Årskurs 1 30 maj (på ditt förstahandsval)

Om förhållande för elevens boende förändras under läsåret ska ny ansökan göras.

Ansökan görs i skolskjutsportalen
Mina sidor kan du följa ditt ärende och se status på din ansökan.

Läs mer

Resekort/busskort

Borttappat eller trasigt busskort
Kontakta skolans expedition för att få ut ett nytt. En avgift kan tas ut. Glöm inte att skriva ditt namn på baksidan på busskortet. Om du inte har en giltig biljett vid kontroll har Sörmlandstrafiken rätt att tilldela en tilläggsavgift, enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.


Tidtabeller
Sörmlandstrafikens hemsida


Mer information om busskort och resekort

Kontaktuppgifter

Ny entreprenör för skolskjuts HT23
Axelssons Turisttrafik är från och med hösten 2023 ny skolskjutsentreprenör i Vingåkers kommun.

Skolskjuts
Axelssons Turisttrafik
sormland@axbuss.com
010-207 11 03
0736-20 10 03

Sörmlandstrafiken
Kundtjänst 0771-224 000
Tidtabell/reseplanerare www.sormlandstrafiken.se

Hittegods
Nobina Sörmland 0155-401 629
tfn-tid 09.30-11.30
Hämtningsadress:
Idrottsplan 1, Vingåker

Frågor om elevresor
Se handläggare nedan

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor

Kontaktuppgifter till handläggare

Synpunkter och klagomål

Överklaga beslut om skolresor

Information om personuppgiftsbehandling