Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är för dig som är över 20 år och som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning eller vill komplettera dina betyg. Du som är nyanländ kan läsa Svenska för invandrare (SFI) eller Samhällsorientering (SO).

I Vingåkers kommun ansvarar Viadidakt för vuxenutbildningen. De hjälper också till att hitta rätt utbildning hos andra anordnare om du till exempel vill studera på distans eller på annan ort.

Viadidakt erbjuder:

  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasial utbildning
  • Lärlings- och yrkesutbildning på gymnasial nivå
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Samhällsorientering för nyanlända (SO)
  • Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
  • Validering (värdering av en persons samlade yrkeskunskaper)
  • Prövning (värdering av en persons kunskaper inom ett ämne)

Läs mer på Viadidakts webbplats

Länkar

Beskrivning

Blir redo för jobb i Sörmland - Kunskaperna du behöver för jobbet du vill ha.

Viadidakt Vingåker

Telefon
0151-193 00

E-post
info@viadidakt.se

Besöksadress
Åbrogården, Storgatan 55
643 80 Vingåker

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-12.00

Viadidakts hemsida