Bidrag och tillägg

Studiebidrag

Du som är mellan 16-20 år och studerar heltid på gymnasiet har rätt till studiebidrag 10 månader per år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om, om det inte är så att du ska studera utomlands.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett alternativ för dig som inte kan göra dagliga resor till och från studieorten eller som har mer än 6 km till närmaste busshållplats. Om kommun eller landsting är huvudman för skolan söker du bidrag via hemkommunen, men i vissas fall via CSN.

Elever som antas som andrahandssökande, vilket innebär att de antas till skolor som Vingåkers kommun inte har samarbetsavtal med, har inte rätt till inackorderingstillägg med automatik om det är så att plats hade kunnat erbjudas eleven inom samverkansområdet.

Extra tillägg

Om du och din familj inte har så mycket pengar kan du ansöka om extra tillägg. Hur stort det extra tillägget blir beror på hur stor inkomst familjen har, och ansökan gör du via CSN.

Elevresor i gymnasiet

För att läsa mer om elevresor i gymnasiet kan du klicka här.

Dokument - Bidrag och tillägg i gymnasiet

Bidrag och tillägg