Gymnasium

I Vingåkers kommun finns ingen gymnasieskola, utan gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal mellan Vingåkers kommun och några av våra närliggande kommuner:

  • Flen
  • Katrineholm
  • Nyköping
  • Oxelösund
  • Norrköping
  • Finspång
  • Sydnärkes utbildningsförbund (Hallsberg)

Det finns möjlighet att söka andra gymnasieskolor än de som kommunen har samverkansavtal med. Då söker du som andrahandssökande. Det betyder att du endast erbjuds plats om det finns lediga platser kvar när de som kan söka skolan i första hand, har gjort sina val.

 


Resor och inackordering

Mer information för dig som studerar gällande busskort, inackorderingsbidrag eller resebidrag.

 


Kommunen har aktivitetsansvar för ungdomar som är under 20 år och som har fullgjort sin skolplikt men som inte arbetar eller studerar på gymnasiet.

Läs mer på Skolverkets hemsida

Studie- och yrkesvägledare

Gymnasium