Gymnasium

I Vingåkers kommun finns ingen gymnasieskola, utan gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal mellan Vingåkers kommun och några av våra närliggande kommuner:

  • Flen
  • Katrineholm
  • Nyköping
  • Oxelösund
  • Norrköping
  • Finspång
  • Sydnärkes utbildningsförbund (Hallsberg)

Det finns möjlighet att söka andra gymnasieskolor än de som kommunen har samverkansavtal med. Då söker du som andrahandssökande. Det betyder att du endast erbjuds plats om det finns lediga platser kvar när de som kan söka skolan i första hand, har gjort sina val.

Gymnasiesärskoleelever från Vingåkers kommun tas emot i Katrineholm och Hallsberg.

 


Resor och inackordering

Mer information för dig som studerar gällande busskort, inackorderingsbidrag eller resebidrag.

 


I Vingåker finns IM-program, som är ett individuellt introduktionsprogram för de som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. IM-program finns även inom ramen för avtalen med Flens kommun, Katrineholms kommun och Sydnärkes utbildningsförbund.

Läs mer

Kommunen har aktivitetsansvar för ungdomar som är under 20 år och som har fullgjort sin skolplikt men som inte arbetar eller studerar på gymnasiet.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare

Gymnasiehandläggare