Studie- och yrkesvägledare

Vad gör studie- och yrkesvägledaren i Vingåker?

  • har som uppgift att hjälpa eleven att fatta väl grundade beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt
  • ansvarar för vägledning enskilt och i grupp samt  kontinuerlig information
  • ger lärare och övrig personal stöd i arbetet kring eleverna utifrån sitt yrkesperspektiv
  • ger personal kunskaper och information kring arbetsmarknad och utbildningsfrågor
  • har kontakt med externa intressenter, t ex näringsliv, branscher och andra utbildningsanordnare

I Vingåker arbetar studie- och yrkesvägledaren till största delen på Slottsskolan åk 7-9 och med gymnasieskolans IM-program i Vingåker. Dessutom ingår i arbetet kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som inte arbetar eller studerar.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare