Slottsskolan 7-9

Om skolan

Slottsskolan 7-9 ligger i Vingåkers centralort. I januari 2020 flyttade skolan in i sina nybyggda lokaler som ligger på samma plats där Vidåkersskolan en gång låg. Det enda som finns kvar från gamla skolan är matsal, aula och idrottshall. Byggnaden är genomtänkt och ritad i samråd med skolans lärare och varje lokal och ämneslektionssal är anpassad efter elevernas, lärarnas och ämnets behov. Stort fokus har lagts på smarta, tekniska lösningar, vi är stolta över att kalla oss för en av Sveriges modernaste skolor. Skolan är NPF-anpassad och vi arbetar på att bli en NPF-säkrad skola. Våra cirka 300 elever är fördelade på 12 klasser. I anslutning till Slottsskolan 7-9 finns Slottsskolan F-6Förskolan Slottet och Slottets fritidshem.

 

Ny elev?

Hos oss är eleven i centrum, vi arbetar för att du som elev ska få förutsättningar att nå framgång den dagen du kliver upp i gymnasiet. Våra nya lokaler är anpassade och skapade för att kunna ge alla elever en bra skolgång med studiero, trygghet och teknologi. Vi erbjuder rymliga lokaler med bra ljuddämpning och varierande studiemiljö som bidrar till god arbetsmiljö för såväl elever som lärare, bland annat genom att vara en mobil- och skofriskola.

I skolbyggnaden ryms bibliotek, elevcafé och skolmatsal, där all mat tillagas i eget kök med stort fokus på matglädje och klimat. I anslutning till skolan finns också Kulturskolans lokaler. Under vintern 2020/2021 kommer fritidsgården att få nybyggda lokaler bredvid skolan.

Du som bor i Vingåkers kommun och går i årskurs 6 kommer att få mer information under läsåret. Du som inte är bosatt i kommunen men vill veta mer om oss är varmt välkommen att kontakt Slottsskolans rektor Magnus Karlsson.

 

Ny medarbetare?

Den nya Slottsskolan 7-9 i Vingåker ger dig som lärare fantastiska möjligheter, både när det gäller smarta tekniska lösningar och studie- och arbetsmiljö. Vi arbetar tätt tillsammans i tre vertikala arbetslag med årkurs 7, 8 och 9 och arbetar även i ämneslag för respektive ämne. Vi utvecklar hela tiden våra arbetssätt både i det egna ämnet och över ämnesgränserna. Varje lärare arbetar även med mentorskap för en grupp elever. Klasserna är små med mellan 22 – 26 elever i varje klass. De små grupperna ger lärarna möjlighet att arbeta elevcentrerat och vara den lilla skolan med stora ambitioner där varje elev siktar högt!

Sedan våren 2018 ingår Slottsskolan 7-9 i samverkansprojekt Bästa skola med Skolverket. Arbetet har skapat ett gott kollegium med drivkraft och entusiasm hos lärarna som spiller över på resten av verksamheten. Vi arbetar idédrivet med utgångspunkt från skolans styrdokument. Skolan har tre arbetslag som tillsammans ansvarar för undervisning i flera klasser och träffas varje vecka för samplanering.

 

 

Sjukanmälan

Du som har barn i Slottsskolan 7-9 använder e-tjänsten Haldor för att sjukanmäla ditt barn.

Har du inte möjlighet att sjukanmäla via Haldor går det bra att ringa och sjukanmäla från klockan 7.30 på telefon 0151-192 22.

Kamerabevakning på Slottsskolan 7-9

Besöksadress

Rektor Slottsskolan 7-9

Biträdande rektor Slottsskolan 7-9

Administratör Slottsskolan 7-9

Skolkurator Slottsskolan 7-9 och Högsjö skola

Skolsköterska Slottsskolan åk 7-9 och Högsjö skola