Skolbio

Att se film på biograf är en möjlighet att ge eleverna tillgång till en gemensam upplevelse. Ett tillfälle att möta barn i andra länder och ta del av deras tillvaro och en möjlighet att jämför likheter och olikheter. Bioupplevelsen skapar bra förutsättning för fortsatta samtal kring filmen. Det handlar om ett viktigt värdegrundsarbete och finns förankrat i flera av skolans mål.

Tillsammans med Film i Sörmland ger Vingåkers kommun alla elever i kommunen en möjlighet att se skolbio. Samtliga elever för aktuell årskurs deltar i skolbiovalet genom elevmedverkan på varje skola i varje klass. Elevrepresentanter introduceras av Film i Sörmland och genomför sedan valet på egen hand i sina respektive klasser. Resultatet redovisas till kommunens skolbioansvariga.

Valprocessen är ett tillfälle att tala om demokrati och demokratiska val.

 


 

Våren 2019 ser elever i förskoleklass-årskurs 3 samt årskurs 4-6 på skolbio. Varje klass utser två skolbioombud som får information om valbara filmer. I respektive klass genomförs sedan ett val och resultatet av samtliga klasser avgör vilken film som blir årets skolbiofilm.

 

Utbildningsdag för skolbioombuden är torsdag 28 februari.
Sista dag att anmäla klassens röstresultat är onsdag 6 mars.
Resultatet skickas till margareta.andersson2@vingaker.se

 

Röstresultatet publiceras här på sidan i mitten av mars.

Skolbiovisningarna genomförs vecka 14.

Dokument - Skolbio 2019

Skolbioansvarig