Skolbio

Att se film på biograf är en möjlighet att ge eleverna tillgång till en gemensam upplevelse. Ett tillfälle att möta barn i andra länder och ta del av deras tillvaro och en möjlighet att jämför likheter och olikheter. Bioupplevelsen skapar bra förutsättning för fortsatta samtal kring filmen. Det handlar om ett viktigt värdegrundsarbete och finns förankrat i flera av skolans mål.

Tillsammans med Film i Sörmland ger Vingåkers kommun alla elever i kommunen en möjlighet att se skolbio. Samtliga elever för aktuell årskurs deltar i skolbiovalet genom elevmedverkan på varje skola i varje klass. Elevrepresentanter introduceras av Film i Sörmland och genomför sedan valet på egen hand i sina respektive klasser. Resultatet redovisas till kommunens skolbioansvariga.

Valprocessen är ett tillfälle att tala om demokrati och demokratiska val.

Skolbioansvarig