Skolbibliotek

Alla skolor i kommunen har ett eget skolbibliotek med ett ombud eller lärarbibliotekarie.

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek som ger dem möjligheten att söka information och nå målen i skolan. I biblioteket finns böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik samt andra medier. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att underlätta språkutveckling och väcka läslusten.

Skolbiblioteket ska:

  • vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision
  • samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • stärka elevernas läsning och förmåga att kommunicera i en vidgad textvärld
  • stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
  • erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
  • ha överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning

Personalen på biblioteket jobbar för att inspirera eleverna till läsning och visar hur man granskar material källkritiskt. De visar också hur man kan navigera i i informationsflöden samt hur man på ett sunt vis hanterar sin egen digitala identitet.